Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada v Ivanově Sele / Godišnja skupština u Ivanovu Selu

Valná hromada v Ivanově Sele – Začátek roku, ve kterém si připomene 90. výročí založení, využila Česká beseda Ivanovo Selo k pořádání řádné valné hromady. Shromáždění členové spolku a jejich hosté si vyslechli zprávu o činnosti v roce 2023 a přijali plán práce a finanční plán na aktuální rok. Každý z vedoucích čtyř skupin Besedy podal zvláštní zprávu o činnosti. Podána byla také zpráva o činnosti obvodní školy v Ivanově Sele. Po oficiální části shromáždění se konal kulturně-umělecký program, ve kterém účinkovaly domácí skupiny, žáci obvodní školy a hostující divadelní soubory českých besed Dolany a Šibovec v koprodukční hře Staré pověstí české.

Godišnja skupština u Ivanovu Selu – Godinu u kojoj obilježava 90. godišnjicu djelovanja Češka beseda Ivanovo Selo otvorila je organiziranjem redovne godišnje skupštine. Okupljeni članovi udruge i njihovi gosti saslušali su izvještaj o radu u 2023. godini te usvojili plan rada i financijski plan za tekuću godinu. Svaki od voditelja četiriju sekcija Besede podnio je poseban izvještaj o aktivnostima, a iznesene su i informacije o radu područne škole u Ivanovu Selu. Nakon službenog dijela skupštine održan je kulturno-umjetnički program u kojemu su sudjelovale domaće skupine, učenici područne škole te gostujuće kazališne skupine čeških beseda iz Doljana i Šibovca u koprodukciji predstave Staročeške legende.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota