Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada v Dolanech / Godišnja skupština u Doljanima

Valná hromada v Dolanech – Česká beseda Dolany uspořádala ve středu 27. prosince v místním domě v Dolanech shromáždění, na kterém shrnula výsledky mimořádně bohatého a úspěšného roku. Po přijetí zprávy o činnosti a finanční zprávy za rok 2022 se přítomní členové podíleli také na schválení pracovního plánu a finančního plánu na rok příští. Česká beseda Dolany oslaví v roce 2024 několik významných výročí. Je to 105. výročí založení Besedy, 50. výročí dechového orchestru a 25. výročí pěveckého sboru. Po pracovní části shromáždění se konal program s vystoupením domácích skupin.

Godišnja skupština u Doljanima – Češka beseda Doljani je u srijedu 27. prosinca u mjesnom domu u Doljanima organizirala redovnu godišnju izvještajnu skupštinu kako bi sumirala rezultate jedne iznimno bogate i uspješne godine. Nakon izvještaja o radu društva te financijskog izvješća za 2022. godinu okupljeni članovi su sudjelovali i u donošenju plana rada i financijskog plana za iduću godinu. Češka beseda Doljani u 2024. godini obilježava nekoliko značajnih obljetnica. Radi se o 105. godišnjici osnivanja Besede, 50. godišnjici djelovanja puhačkog orkestra te 25. godišnjici pjevačke skupine. Nakon službenog dijela skupštine održan je i prigodni program s nastupima domaćih skupina.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota