Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada v Bjeliševci / Godišnja skupština u Bjeliševcu

Valná hromada v Bjeliševci – Členové České besedy Bjeliševec se sešli v sobotu 20. dubna na řádném valném shromáždění. Za přítomnosti mnoha hostů si nejprve vyslechli zprávu předsedkyně Besedy Alenky Hruškové o činnosti v minulém roce. Skupiny působící v Besedě měly za sebou chvályhodný počet vystoupení; v loňském roce se také slavilo 90. výročí založení spolku. K významnějším aktivitám v uplynulém roce patřil také zájezd do Česka a účast na Dožínkách v Kaptole. Po oficiální části shromáždění se konal kulturně-umělecký program, ve kterém kromě hostitelů vystoupili hosté z České besedy Viroviticko-podravského kraje a místní básníci.

Godišnja skupština u Bjeliševcu – Članovi Češke besede Bjeliševac okupili su se u subotu 20. travnja na redovnoj godišnjoj skupštini društva. Uz prisustvo mnogih gostiju najprije su saslušali izvještaj predsjednice Besede Alenke Hruška o radu u prošloj godini. Skupine koje djeluju u Besedi imale su hvalevrijedan broj nastupa, a u prošloj godini je proslavljena i 90. godišnjica osnutka društva. Od značajnijih aktivnosti u prošloj godini još su spomenuti i putovanje u Češku i sudjelovanje na žetvenim svečanostima u Kaptolu. Nakon službenog dijela skupštine u kulturno-umjetničkom programu su uz domaćine nastupili i gosti iz Češke besede Virovitičko-podravske županije te mjesni pjesnici.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Ana-Maria Štruml-Tuček

Autor fotografija: Ana-Maria Štruml-Tuček