Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Valná hromada Svazu Čechů / Godišnja skupština Saveza Čeha

Valná hromada Svazu Čechů – V neděli 26. listopadu se v místním domě v Dolanech konalo řádné shromáždění zastřešující instituce české menšiny v Chorvatsku. Za přítomnosti 76 z 93 pozvaných delegátů byly zhodnocený výsledky práce Svazu Čechů ve velmi úspěšném roce. Předsedkyně Svazu Čechů RCH Ana-Maria Štrumlová-Tučeková poděkovala všem, kteří věnují svůj volný čas péči o českou kulturu a jazyk. Po přijetí zpráv o činnosti rad Svazu, NN Jednota a zprávy dozorčího výboru byl přijat také pracovní plán Svazu Čechů a finanční plán na rok 2024. Na závěr shromáždění byla pořízena společná fotografie všech přítomných s plaketou prezidenta Chorvatské republiky Zorana Milanoviće, která byla letos Svazu Čechů udělená u příležitosti stého výročí založení.

Godišnja skupština Saveza Čeha – U mjesnom domu u Doljanima održana je u nedjelju 26. studenog redovna godišnja skupština krovne institucije češke manjine u Hrvatskoj. Uz prisustvo 76 od 93 pozvana delegata analizirani su rezultati rada u iznimno uspješnoj godini. Okupljenima se obratila predsjednica Saveza Čeha u RH Ana-Maria Štruml-Tuček i zahvalila svima koji svoje slobodno vrijeme posvećuju njegovanju češke kulture i jezika. Nakon usvajanja izvještaja o radu savjeta Saveza Čeha, NIU Jednota i izvještaja nadzornog odbora usvojeni su i plan rada Saveza Čeha te financijski plan za 2024. godinu. Na kraju skupštine snimljena je zajednička fotografija svih prisutnih s Poveljom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, koja je Savezu Čeha ljetos uručena povodom stote godišnjice osnutka.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Alen Janota

Autor fotografije: Alen Janota