Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada Chorvatsko-české společnosti / Godišnja skupština Hrvatsko-češkog društva

Valná hromada Chorvatsko-české společnosti – Dne 19. března se konala řádná valná hromada Chorvatsko-české společnosti, na které byla přijata výroční zpráva o práci za uplynulý rok a přijat pracovní plán na rok 2024. Hlavními aktivitami v roce 2023 byly pětidenní cesta do České republiky pořádaná poprvé po pěti letech, diskuze čili tribuna věnovaná českému spisovateli Milanu Kunderovi u příležitosti jeho úmrtí a dvě diskuze o vazbách Čechů s ostatními národy a zeměmi jihovýchodní Evropy a také křest knihy o Dušanu Karpatském. Na základě návrhu Chorvatsko-české společnosti byla Svazu Čechů udělena Listina Chorvatské republiky. Chorvatsko-česká společnost má v současnosti 105 členů, včetně členů z poboček v Omiši a Daruvaru.

Godišnja skupština Hrvatsko-češkog društva – Hrvatsko-češko društvo održalo je 19. ožujka godišnju skupštinu na kojoj je prihvaćeno izvješće o radu u proteklih godinu dana te usvojen plan rada za 2024. Glavne aktivnosti u 2023. bile su petodnevno putovanje u Češku organizirano prvi put nakon pet godina, tribina posvećena češkom književniku Milanu Kunderi povodom njegove smrti te dvije tribine o vezama Čeha s drugim narodima i državama jugoistočne Europe, kao i promocija knjige o Dušanu Karpatskom. Na prijedlog Hrvatsko-češkog društva Savezu Čeha dodijeljena je Povelja Republike Hrvatske. Hrvatsko-češko društvo trenutno ima 105 članova, što uključuje i one u podružnicama o Omišu i Daruvaru.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Marijan Lipovac (preveo Željko Podsednik)

Izvor fotografija: CHČS