Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada České besedy Rijeka / Godišnja skupština Češke besede Rijeka

Valná hromada České besedy Rijeka – V Českém domě T. G. Masaryka v Rijece se 9. března konalo řádné shromáždění České besedy Rijeka. Přítomní členové si vyslechli zprávu o činnosti spolku v uplynulém roce, kterou připravila předsedkyně České besedy Rijeka Sněžana Husáková. Každá ze skupin působících v rámci spolku měla v uplynulém roce minimálně pět vystoupení, Beseda uspořádala mnoho akcí a vystupovala jak na místní úrovni, tak v akcích pořádaných Svazem Čechů nebo přátelskými českými besedami. Schválen byl také plán práce a finanční plán na období příští. Po oficiální části shromáždění byla udělena uznání za dlouholetou práci zasloužilým členům a poté v programu vystoupily domácí skupiny.

Godišnja skupština Češke besede Rijeka – U Češkom domu T. G. Masaryka u Rijeci održana je 9. ožujka redovna godišnja skupština Češke besede Rijeka. Okupljeni članovi saslušali su izvještaj o radu udruge u prošloj godini koji je pripremila predsjednica Češke besede Rijeka Snježana Husak. Svaka od skupina koje djeluju u sklopu udruge imala je u prošloj godini najmanje pet nastupa, Beseda je organizirala mnoge događaje te nastupila na raznim manifestacijama na lokalnoj razini i onima u organizaciji Saveza Čeha ili prijateljskih čeških beseda. Usvojeni su i plan rada i financijski plan za iduće razdoblje. Nakon službenog dijela skupštine dodijeljena su priznanja za dugogodišnji rad zaslužnim članovima, a nakon toga su u prigodnom programu nastupile domaće skupine.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Snježana Husak

Izvor fotografija: Beseda