Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Valná hromada České besedy Velké a Malé Zdence / Godišnja skupština Češke besede Veliki i Mali Zdenci

Valná hromada České besedy Velké a Malé Zdence – O víkendu, kdy hostila spřátelený spolek z Římova v České republice, se v České besedě Velké a Malé Zdence konalo také řádné valné shromáždění. V plném sále zdeneckého domu si v sobotu 20. ledna členové vyslechli zprávu o činnosti spolku v roce 2023 a o výuce českého jazyka a kultury podle modelu C. Poté byl jednomyslně přijat pracovní plán a finanční plán na rok 2024. K úspěšné činnosti Besedě blahopřála řada přítomných hostů a po ukončení oficiální části shromáždění následoval kulturně-umělecký program s vystoupením domácích skupin, žáků školy z Hrubečného Pole a hostů z České republiky.

Godišnja skupština Češke besede Veliki i Mali Zdenci – Tijekom vikenda u kojemu su ugostili prijateljsko društvo koledara iz Češke, članovi Češke besede Veliki i Mali Zdenci okupili su se u subotu 20. siječnja i na redovnoj godišnjoj izvještajnoj skupštini društva. U ispunjenoj sali doma u Velikim Zdencima najprije su saslušali izvještaj o radu udruge u 2023. godini te o nastavi češkog jezika i kulture po modelu C. Zatim su jednoglasno usvojeni plan rada i financijski plan za tekuću godinu. Besedi su na uspješnom radu čestitali mnogi gosti, a nakon službenog dijela održan je kulturno-umjetnički program sa nastupima domaćih skupina, učenika škole iz Grubišnoga Polja te gostiju iz Češke.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Ana-Maria Štruml-Tuček

Autor fotografije: Ana-Maria Štruml-Tuček