Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Hudba pro všechny časy a nálady / Glazba za sva vremena u raspoloženja

Hudba pro všechny časy a nálady

„Dechová hudba dokáže probudit ty nejprostší tóny lidské radosti i žalu, jež sedí v každém z nás. Provází člověka převážně na slavnostech, na poutích a vesnických pohřbech a nasytí ho jako chleba s máslem. Promlouvá k němu zřetelně jako chudá a prostá matka.“

Takto o dechové hudbě psala Jednota číslo 25 v roce 1974. Dále v článku nacházíme také mínění autora o zastaralosti dechovek. O nových trendech, ke kterým se dechovky nehodí. „Dnešního člověka může hněvat existence dechové hudby. Pro ty své polky a valčíky a sousedské nebo pochody může jít do háje! Je to minulost a jejich doba je dávno za námi! Dnešek je jiný, má svůj vlastní rytmus a styl, co tedy s dechovkou?“ psalo se v Jednotě před padesáti lety.

Že je dechová hudba i minulost i současnost, ale i budoucnost kulturního života Čechů v Chorvatsku předvedou v tomto týdnu orchestry krajanských spolků na další přehlídce v Daruvarském Brestově. A za pravdu dají větám z minulosti, které zněly takto:

„Dechová hudba má své pevné kulturní místo, ale nebylo by dobré očekávat od ní víc, než dokáže. Ona má svou vlastní barvu, proto jí nesedí operní směsi a symfonické skladby, jestliže nejsou komponovány jen a jen pro ni.“

Glazba za sva vremena u raspoloženja

„Limena glazba uspijeva probuditi one najjednostavnije tonove ljudske radosti i žalosti koji sjede u svakome od nas. Prati čovjeka uglavnom na svečanostima, na hodočašćima i na seoskim sprovodima i zasićuje ga poput kruha s maslacem. Progovara mu jasno kao siromašna i jednostavna majka.”

Tako je o limenoj glazbi 1974. pisala Jednota broj 25. Dalje u članku nalazimo i mišljenje autora o zastarjelosti limenih glazbi. O novim trendovima u koje se limene glazbe ne uklapaju. „Današnjeg čovjeka postojanje limene glazbe može ljutiti. Sve te polke, valceri, sousedske ili koračnice neka idu k vragu! To je prošlost i njihovo vrijeme je davno iza nas! Današnjica je drugačija, ima svoj vlastiti ritam i stil, čemu dakle limena glazba?”, pisalo se u Jednoti prije 50 godina.

Da je limena glazba i prošlost i sadašnjost, ali i budućnost kulturnog života Čeha u Hrvatskoj pokazat će ovog tjedna orkestri čeških društava na još jednoj smotri u Daruvarskom Brestovcu. I istinite su rečenice iz prošlosti koje glase ovako: „Limena glazba ima svoje čvrsto kulturno mjesto, ali ne bi bilo dobo očekivati od nje više nego što uspijeva pružiti. Ona ima svoju vlastitu boju i zato joj ne pristaju operne i simfonijske skladbe ako nisu skladane samo i isključivo za nju.“

Pripremio: Alen Janota