Top
  >  SVAZ ČECHŮ / SAVEZ ČEHA   >  Přehlídka folklorní tvořivosti dětí Naše jaro / Folklorna smotra dječjeg stvaralaštva Naše jaro

Přehlídka folklorní tvořivosti dětí Naše jaro–V příjemném prostředí dvora České besedy Kaptol se 9. června sešla spousta mladých tanečníků – členů tanečních skupin českých besed a škol, aby předvedly své dovednosti. Také letošní přehlídku folklorní tvořivosti dětí uspořádala Česká beseda Kaptol za pomoci Svazu Čechů pod patronátem Rady pro národnostní menšiny RCH.

Folklorna smotra dječjeg stvaralaštva Naše jaro – Dvorište Češke besede u Kaptolu su 9. lipnja ispunila djeca – članovi plesnih skupina čeških beseda i škola – te su predstavila svoje umijeće. I ovogodišnju smotru folklornog stvaralaštva Naše jaro organizirala je Češka beseda Kaptol uz pomoć Saveza Čeha pod pokroviteljstvom Savjeta za nacionalne manjine u RH.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Jana Stanja

Izvor fotografija: Lidija Dujmenović