Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Poznávací zájezd na Plitvice / Edukacijski izlet na Plitvička jezera

Poznávací zájezd na Plitvice – Národní park Plitvická jezera je známý v celém světě, ale jen málokdo ví, že se o to nejvíce zasloužil chorvatský chemik a akademik českého původu Gustav Janeček. V roce 2009 byla na jeho počest na Plitvických jezerech postavena pamětní deska, která byla letos obnovena. Rada české menšiny Bjelovarsko-bilogorského županství uspořádala 14. dubna vzdělávací zájezd na Plitvická jezera, při kterém účastníci zavzpomínali na Gustava Janečka a jeho zásluhy o rozvoj chorvatského nejstaršího národního parku. Účastníci se mimo jiné dozvěděli, proč má voda v jezírkách specifickou tyrkysovou barvu a proč se tam vodopády často mění.

Edukacijski izlet na Plitvička jezera – Nacionalni park Plitvička jezera poznat je diljem svijeta, ali jako malo pojedinaca zna da je za to najzaslužniji hrvatski kemičar i akademik češkog podrijetla Gustav Janeček. Upravo njemu u čast je na Plitvičkim jezerima 2009. godine postavljena spomen ploča, koja je ove godine i obnovljena. Vijeće češke nacionalne manjine Bjelovarsko-bilogorske županije organiziralo je 14. travnja edukacijski izlet na Plitvička jezera, čiji su se sudionici prisjetili Gustava Janečeka i njegovih zasluga za razvoj našega najstarijeg nacionalnoga parka. Izletnici su doznali i zašto voda u jezerima ima specifičnu tirkiznu boju te zašto se tamošnji slapovi često mijenjaju.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Sandra Klimeš

Autor fotografija: Sandra Klimeš