Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Co je láska / Što je ljubav
Lela300x300

Autor teksta: Lela Voborski

Co je láska – Přestože se domnívám, že tento valentýnský úvodník měl napsat někdo mladý a zamilovaný, zaujala mě příležitost napsat něco na základě své málem čtyřicetileté manželské stáže. Pokusím se porovnat lásku a manželství, jaké byly kdysi a jak je kolem sebe vidím dnes. Nenapíši nic špatného na účet těch dnešních. Je mi jasné, že doby se drasticky změnily, i když svět se i dále točí stejným směrem. Když však vezmeme v úvahu, že láska je středem všeho a dokáže převrátit hory a doly, je lidské, že sami sobě nevystačíme a máme potřebu mít toho druhého, který má u sebe klíče k naší budoucnosti.

Vidím kolem sebe lidi, kteří jsou sami. Někteří z nich touží po tom, aby milovali a byli milováni. Jiní jsou však soběstační a být sám jim úplně stačí – a to se jim líbí. Vídám i takové, které nezdařené lásky zničily. V dnešní době se příliš často stává, že se mladí lidé kvůli nedostatku tolerance a porozumění při překonávání společných překážek a životních zápasů po krátké době jednoduše rozcházejí. Několik větších překážek a hádek dokáže způsobit nenávratný rozchod. Milující neví, že žádný člověk, muž ani žena, nemůže dát druhému všechno a ani všechno přijímat. Jednoduše není možné, aby naše lepší polovina byla dokonalá.

Osobně si myslím, že v životě stačí jen jedna láska – ta pravá, se svými cnostmi a nedostatky –, protože skutečná láska je navždycky. Jsem si vědoma, že dnes je zvykem partnery střídat. Milostné vztahy bývají krásné, ale jen na chvíli. Dříve, nebo později pochopíme, že způsobí pocit velké ztráty a prázdnoty, a nakonec usoudíme, že všechno byla jen iluze, a za takovou láskou už není nic.

Manželská láska má v sobě to, co zahrnuje všechny vlastnosti obou stran. Týká se těla, síly citů, touhy, dobré vůle a smyslů. Vede manžele k tomu, aby se stali jedním srdcem a jednou duší. Vyžaduje si odříkání, ústupky, pochopení, ale především přátelství a věrnost. Svým příkladem dobrých vztahů předáme svým dětem naše hodnoty ve smyslu věrnosti a sebeovládání. Když budeme vést mladé k tomu, aby věci analyzovali hlouběji, aby každý den svorně překonávali překážky a nedorozumění, dáme jim do života dobrý základ. Naše láska jim ukáže, jak respektovat toho druhého.

Jedno je jasné. Láska mezi dvěma bytostmi je dobrodružství, které stojí.

Što je ljubav – Iako mislim da je ovaj valentinovski uvodnik trebao napisati netko mlad i zaljubljen, privukla me mogućnost napisati nešto na temelju svog gotovo četrdesetgodišnjeg bračnog staža. Pokušat ću usporediti ljubav i brak kakvi su bili nekad i kako ih oko sebe vidim danas. O današnjici neću napisati ništa loše. Jasno mi je da su se vremena drastično promijenila, iako se svijet i dalje okreće u istom smjeru. Ako ipak uzmemo u obzir da je ljubav središte svega i da je sposobna prevrtati brda i doline, ljudski je da sami sebi nismo dovoljni i da imamo potrebu za nekim drugim koji drži ključeve naše budućnosti.

Oko sebe vidim ljude koji su sami. Neki od njih čeznu za tim da vole i budu voljeni. Neki su pak sami sebi dovoljni i to što su sami im je sasvim dovoljno i sviđa im se. Viđam i one koje su neuspješne ljubavi uništile. U današnje doba se vrlo često događa da se mladi ljudi, zbog nedostatka tolerancije i razumijevanja pri savladavanju zajedničkih prepreka i životnih borbi, nakon kratkog vremena jednostavno razilaze. Nekoliko većih prepreka i svađa može dovesti do nepovratnog raskida. Onaj tko voli ne zna da svaki čovjek, muškarac ili žena, ne može drugome dati sve, niti sve primiti. Jednostavno, je nemoguće da naša bolja polovica bude savršena.

Osobno mislim da je u životu dovoljna samo jedna ljubav – ona prava, sa svim vrlinama i manama – jer prava ljubav je zauvijek. Svjesna sam da je danas običaj mijenjati partnere. Takvi ljubavni odnosi znaju biti lijepi, ali samo na kratko. Prije ili kasnije shvatimo da su uzrokovali osjećaj velikog gubitka i praznine, a konačno shvatimo da je sve bila samo iluzija i da iza takve ljubavi nema ničega.

Bračna ljubav u sebi ima ono što uključuje sve osobine  s obje strane. Odnosi se na tijelo, snagu osjećaja, želju, dobru volju i smisao. Supružnike vodi prema tome da postanu jedno srce i jedna duša. Zahtijeva odricanje, ustupke, razumijevanje, ali prije svega prijateljstvo i vjernost. Svojim primjerom dobrih odnosa predajemo svojoj djeci svoje vrijednosti u smislu vjernosti i samokontrole. Budemo li mlade usmjeravali prema tome da stvari dublje analiziraju i da svaki dan složno savladavaju prepreke i nerazumijevanja, dat ćemo im dobre temelje za život. Naša ljubav će im pokazati kako poštovati onog drugog.

Jedno je jasno. Ljubav između dva bića je pustolovina koja se isplati.