Top
  >  KRAJANSKÝ ŽIVOT / MANJINSKI ŽIVOT   >  Setkání členů divadelního souboru Sebranka / Blagdansko okupljanje članova kazališne skupine Sebranka

Setkání členů divadelního souboru Sebranka – Přechod ze starého do nového roku využili členové divadelního spolku Sebranka České besedy Daruvar k uspořádání tradičního vánočně-novoročního setkání. Toto neformální setkání, které se konalo 4. ledna, sloužilo k vzájemnému blahopřání, předání dárků, rozhovoru, rekapitulaci celoroční činnosti a přípravě plánů. První letošní zkouška se konala 8. ledna. Skupina pilně pracuje na přípravě nové hry, kterou zahájí svou jubilejní 45. sezónu.

Blagdansko okupljanje članova kazališne skupine Sebranka – Prijelaz iz stare u novu godinu članovi kazališne skupine Sebranka Češke besede Daruvar iskoristili su za organizaciju tradicionalnog božićno-novogodišnjeg okupljanja. Ovaj neformalni susret održan 4. siječnja iskoristili su za međusobno čestitanje i darivanje, razgovor, rekapitulaciju cjelogodišnjeg rada i pripremu planova. Već 8. siječnja održana je i prva ovogodišnja proba. Skupina marljivo radi na pripremi nove predstave, kojom će otvoriti svoju jubilarnu 45. sezonu djelovanja.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Libuše Stranik

Autor fotografije: Libuše Stranik