Top
  >  UVODNIK / UVODNIK   >  Mít zdraví znamená mít všechno / Biti zdrav znači imati sve
Lela300x300

Autor teksta: Lela Voborski

Mít zdraví znamená mít všechno

Duben je měsíc, během něhož se o zdraví ve světě hodně mluvilo. Je podstatným právem veškerého lidstva. Myslíme přitom na podmínky, které ho ovlivňují – čistý vzduch, bezpečně pitná voda, kvalitní výživa a život důstojný člověka.

Při jednom společném pobavení jsem slyšela polotragickou připomínku, nad kterou jsem se dokonce i zasmála, a to je, že cestující v letadle, které havarovalo, měli zdraví, ale ne i štěstí! To nám říká, že je třeba mít ještě některá jiná podstatná privilegia – například kromě štěstí i tu lásku, nemluvě o penězích, které častokrát zdraví nejlépe prospějí a také zapůsobí na náš psychický stav. Člověk se díky nim cítí bezpečně, bezstarostně a jistě. Nepropadá stresu, který zdraví nejvíce ohrožuje. Mluvíme tedy o zdraví, štěstí, lásce a penězích!

Nechme však žerty stranou. Často si pročítám články o tom, kolik na naše zdraví působí ekologie. Nejvíce lidí však trpí na klimatické změny, které jsou z většiny způsobeny spalováním fosilních paliv. Je to velkou zdravotní hrozbou pro celé lidstvo. V televizních pořadech sleduji, že o tom mluví čím dál víc a že se klade důraz na věci, které s ekologií souvisí. V minulých dnech jsme byli svědky toho, že nám v polovině dubna teplota stoupla na třicet stupňů a o několik dnů později padla na pouhý jeden! Pozorovala jsem, že ve vzduchu něco neladí. Nebyla to zdravá, příjemná teplota. Vzduch byl zakalený jakousi mlhou. Ve zprávách pak vysvětlovali, že je to kvůli přílivu pouštního písku. Naše černé auto úplně změnilo barvu a nebylo k poznání.

Tážeme se, zda už není pozdě, aby se ničení planety a lidského zdraví zastavilo. Máme obavy, že dokud pokračuje činnost těch, kdo dobyvatelskou válkou ničí své sousedy a také všechny ostatní, výsledky nebudou. Rozměry znečistění planety kvůli válečným aktivitám prozatím není možné ani změřit. Těžké zbraně a munice, které obsahují těžké kovy a další nebezpečné látky se šíří na daleko a na široko do všech koutů světa. Mluvíme o dědictví toxických látek, které pocítí na svém zdraví i příští generace.

V našem případě bohužel můžeme jenom bezmocně pozorovat, kritizovat a vyjadřovat podporu různými způsoby. Světu však panují jezdci apokalypsy a rozhodují o osudu světa.

Na zdravíčko!

Biti zdrav znači imati sve

Travanj je mjesec tijekom kojeg se mnogo govorilo o zdravlju u svijetu. Ono je temeljno pravo cjelokupnog čovječanstva. Pritom mislimo na uvjete koji na zdravlje utječu – čist zrak, sigurna pitka voda, kvalitetna prehrana i život dostojan čovjeka. Na jednom zajedničkom druženju čula sam polutragičnu dosjetku zbog koje sam se čak i nasmijala, a ona kaže da su putnici u zrakoplovu koji se srušio bili zdravi, ali ne i sretni! To znači da treba imati još neke temeljne privilegije – osim sreće primjerice i ljubav, a da ne govorim o novcu koji često puta najbolje doprinosi zdravlju, a  također utječe i na naše psihičko stanje. Čovjek se zahvaljujući novcu osjeća sigurno, bezbrižno i samouvjereno. Ne podliježe stresu koji najviše ugrožava zdravlje. Govorimo dakle o zdravlju, ljubavi i novcu.

Stavimo ipak šalu na stranu. Često pročitam članke o tome koliko na naše zdravlje utječe ekologija. No, najviše ljudi trpi od klimatskih promjena koje su većinom uzrokovane izgaranjem fosilnih goriva. To je velika zdravstvena prijetnja za cijelo čovječanstvo. U televizijskim vijestima pratim da se o tome govori sve više i da se stavlja naglasak na stvari povezane s ekologijom. Proteklih dana bili smo svjedoci toga da nam je polovicom travnja toplina porasla na 30 stupnjeva, a nekoliko dana kasnije pala na samo jedan stupanj! Primijetila sam da sa zrakom nešto nije u redu. Nije to bila zdrava ugodna toplina. Zrak je bio zamućen nekakvom maglom. U vijestima su pak objašnjavali da je to zbog priljeva pustinjskog pijeska. Naš crni auto je potpuno promijenio boju i nije bio za prepoznati.

Pitamo se nije li sad kasno da se zaustavi uništenje planeta i ljudskog zdravlja. Bojimo se da neće biti rezultata dok se nastavlja aktivnost onih koji osvajačkim ratom uništavaju svoje susjede, a i sve ostale. Razmjeri onečišćenja planeta zbog ratnih aktivnosti zasad nije moguće niti izmjeriti. Teško oružje i municija koji sadrže teške metale i druge opasne tvari šire se na daleko i na široko do svih kutaka svijeta. Govorimo o nasljeđu toksičnih tvari koje će na svom zdravlju osjetiti i buduće generacije.

U našem slučaju nažalost možemo samo bespomoćno promatrati, kritizirati i izražavati potporu na razne načine. No, svijetom vladaju jahači apokalipse i odlučuju o sudbini svijeta.

Na zdravlje!