Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Bez lásky poddaných i král jenom bloudí / Bez ljubavi podanika čak i kralj samo luta

Bez lásky poddaných i král jenom bloudí – Mnozí z vás se ve volných chvílích věnují něčemu, co je zajímá, co je baví – věnují se svému koníčku, pěstují svoje hobby. Jsou i někteří, kteří nevědí, co s volným časem, bezcílně bloumají po ulici, bezmyšlenkovitě koukají doma do zdi, prostě se nudí. A právě takovým je určeno toto naše okénko. Chceme vám pomoci najít vašeho koníčka, chceme vám pomoci vyplnit váš volný čas.“

Takto se o „bezkoníčkové“ čtenáře starala Jednota v roce 1974. Snažila se najít vhodnou možnost pro nerozhodné a v Jednotě číslo 2 téhož roku padl výběr na populární hru, nebo sport – šachy. V tomtéž článku Jednota nabídla také historku o vzniku této hry popsanou českým spisovatelem Adolfem Hoffmeisterem v knize Dalekohled aneb Kdo nevěří, ať tam běží. Podle uvedeného českého spisovatele byl tvůrcem šachů učený filosof Sissa. K jeho výtvoru filosofa motivovaly špatné vlastnosti krále, které v dalším textu uvádíme:

„… v jednom indickém království panoval kdysi dávno před naším letopočtem mladý nezkušený král, kterého kejvalové a patolízalové u dvora, vypočítaví dvořané a úlisné dvorní dámy tak zkazili, že brzy zapomněl na to, že králové mají být dobrými otci svého lidu a že jedinou oporou trůnu je láska poddaných, neboť jen oni jsou síla a moc vládců. Samolibý král neposlouchal rad vzdělanců a mudrců. Pokládal se za neobalamutitelného a nenabulíkovatelného krále a dělal si, co chtěl. Ale dělat si, co člověk chce, to jde jen odsud až potud. A sám, docela sám, člověk nemůže dělat ani to.“

 

Bez ljubavi podanika čak i kralj samo luta – „Mnogi se od vas u slobodno vrijeme posvećuju nečemu što ih zanima i zabavlja – posvećuju se svom hobiju i njeguju ga. Ima i onih koji ne znaju što bi sa slobodnim vremenom, besciljno tumaraju po ulici, bezidejno bulje doma u zid, naprosto se dosađuju. A upravo takvima je i namijenjen ovaj naš prozorčić. Želimo vam pomoći pronaći svoj hobi, želimo vam pomoći da ispunite svoje slobodno vrijeme.”

Tako se o čitateljima bez hobija brinula Jednota 1974. Trudila se naći odgovarajuću mogućnost za neodlučne i u Jednoti broj 2 iste godine izbor je pao na omiljenu igru ili sport – šah. U istom članku Jednota je ponudila i priču o nastanku ove igre kako ju je opisao češki književnik Adolf Hoffmeister u knjizi Dalekozor ili Tko ne vjeruje neka bježi tamo. Prema navedenom češkom književniku, tvorac šaha bio je učeni filozof Sissa. Za taj izum filozofa su motivirale loše osobine kralja koje navodimo u daljnjem tekstu:

„…u jednom indijskom kraljevstvu nekoć davno prije naše ere vladao je mladi neiskusni kralj kojeg su ulizice i udvorice na dvoru, dvorski spletkari i lukave dvorske dame tako iskvarili da je brzo zaboravio na to da kraljevi moraju biti dobri očevi svoga puka i da je jedini oslonac prijestolja ljubav podanika jer su jedino oni sila i moć vladara. Samoljubivi kralj nije poslušao savjete obrazovanih i mudrih. Smatrao se nepogrešivim i neprikosnovenim kraljem i radio je što je htio. Ali raditi što čovjek želi, to može samo odavde do tamo. A sam, potpuno sam, čovjek ne može raditi ni to.“

 

Pripremio: Alen Janota