Top
  >  MINULOST / PROŠLOST   >  Bejvávaly, bejvávaly zábavné babské bály / Bili nekoć zabavni bapski balovi

Bejvávaly, bejvávaly zábavné babské bály – „Mohu s klidným svědomím říci, jediný náš kulturně-umělecký podnik, který nespoléhá pouze na dramatické a jiné literární předlohy našich klasiků, ale vychází z vlastní tvořivosti našich krajanů, z jejich důmyslnosti a smyslu pro humor, ale i pro kritiku. Je to podnik, který vychází z aktualizované skutečnosti, z událostí v osadě, pojednává
o lidech, které všichni znají, a to pod jejich pravými jmény.“

Každý, kdo ví, oč jde, když se mluví o známé krajanské události zvané babský bál, by určitě plně souhlasil s výše uvedeným popiskem. A zároveň by většina také souhlasila, že si pořádání zdařilých a nezapomenutelných babských bálů spojujeme právě s Horním Daruvarem. Výše uvedený popisek je součástí reportáže o příjemném večeru, který pro své muže i ostatní z Horního Daruvaru a širého okolí připravily členky Československé besedy. Text byl uveřejněn v Jednotě číslo 5 v roce 1974 a dojatá reportérka Jiřina Staňová dále v článku radila:

„… a že by možná šlo, aby naše ochotnické dramatické kroužky sáhly pro změnu anebo na zpestření programu po nějaké divadelní hře s novější problematikou, blíž dnešnímu našemu životu, a inscenovaly ji na svém jevišti. Alespoň na zkoušku.“

Bili nekoć zabavni bapski balovi – „Mogu mirne duše da je to jedini naš kulturno-umjetnički pothvat koji se ne oslanja samo na dramske i druge književne predloške naših klasika, nego proizlazi iz vlastitog stvaralaštva naših zemljaka, iz njihove dovitljivosti i smisla za humor, ali i za kritiku. To je pothvat koji proizlazi iz aktualizirane stvarnosti, iz događaja u mjestu, bavi se ljudima koje svi znaju i to s njihovim pravim imenima.”

Svatko tko zna o čemu se radi kad se govori o poznatoj manjinskoj aktivnosti zvanoj bapski bal sigurno bi se potpuno složio s gore navedenim opisom. Istodobno, većina bi se složila da organizaciju uspješnih i nezaboravnih bapskih balova povezujemo upravo s Gornjim Daruvarom. Gore navedeni opis je dio reportaže o ugodnoj večeri koju su za svoje muškarce i ostale iz Gornjeg Daruvara i šire okolice pripremile članice Čehoslovačke besede. Tekst je bio objavljen u Jednoti broj 5 iz 1974., a dirnuta reporterka Jiřina Stanja dalje u članku savjetuje:

„…da bi možda bilo dobro da naše amaterske dramske skupine posegnu za promjenu ili radi osvježenja programa za nekim kazališnim komadom s novijom problematikom, bližim današnjem životu, i da ga postave na svojoj pozornici. Barem za probu.“

Pripremio: Alen Janota