Top
  >  ŠKOLY / ŠKOLE   >  Novinky z českých škol / Aktualnosti iz naših škola

Novinky z českých škol – Na přelomu loňského a nového roku proběhlo několik soutěží a dalších akcí pro žáky základních a středních škol. Na konci října loňského roku se konala soutěž v sudoku pro žáky nižších a vyšších ročníků základních škol. Poté se konala soutěž ve čtení nahlas pod heslem Čtení je zákon na školní, krajské i státní úrovni. V prosinci se konaly školní a regionální soutěže v hláskování v angličtině Spelling Elf. V českých školkách a školách se v prosinci konal také Večer matematiky. Pro žáky České základní školy J. A. Komenského v Daruvaru sehrály divadelní soubory českých besed z Dolan a Šibovce svou koprodukční hru Staré pověstí české. Studenti 3. a 4. ročníku daruvarského gymnázia navštívili knihovnu Franty Buriana a Burianovu síň v Českém národním domě v Daruvaru.

Aktualnosti iz naših škola – Krajem prošle i početkom nove godine održano je nekoliko natjecanja i drugih događanja za učenike osnovnih i srednjih škola. Krajem listopada prošle godine održano je sudoku natjecanje za učenike nižih i viših razreda osnovnih škola. Nakon toga održano je i natjecanje u čitanju naglas pod motom Čitanje je zakon na mjesnoj, županijskoj i državnoj razini. U prosincu su održana školska i županijska natjecanja u slovkanju na engleskom jeziku pod nazivom Spelling Elf. U prosincu je u češkim vrtićima i školama održana i večer matematike. Kazališne skupine čeških beseda iz Doljana i Šibovca su za učenike Češke osnovne škole J. A. Komenskog u Daruvaru izveli koprodukcijsku predstavu Staročeške legende. Učenici 3. i 4. razreda daruvarske gimnazije posjetili su knjižnicu Frante Buriana te Burianovu sobu u Češkom narodnom domu u Daruvaru.

Sažetke pripremio: Alen Janota

Autor izvornog teksta: Jana Stanja

Izvori fotografija: škole